Training Beleidsteksten schrijven

voor medewerkers bij overheid en nonprofitorganisaties

Beleidsteksten schrijven is niet eenvoudig. Veel schrijvers neigen ertoe om te uitgebreid te schrijven en te veel van hun eigen denkproces uit te gaan. Dit staat haaks op wat de lezer wil: een beknopte, overzichtelijke tekst met een heldere kernboodschap. De training Beleidsteksten schrijven biedt jou en je collega’s praktische handvatten om tot kernachtige en overtuigende beleidsteksten te komen. Daarbij krijg je meer inzicht in de plaats van de beleidstekst in het beleidsproces.

 

 

Opzet

De training Beleidsteksten schrijven bestaat uit twee bijeenkomsten van in totaal vier of vijf dagdelen. Tussen de bijeenkomsten ligt een periode van enkele weken. In die periode pas je het geleerde toe en werk je aan een opdracht. Er kunnen maximaal twaalf mensen per groep deelnemen. Zo kan Eline persoonlijke aandacht garanderen.

 

Resultaat

Na deze training ben je beter in staat tot het schrijven van toegankelijke, beknopte en overtuigende beleidsteksten. Daarnaast bespaar je jezelf tijd bij het schrijven, doordat je over een gerichte schrijfaanpak beschikt.

 

Programma

Mogelijke onderwerpen zijn:

  • De rol van de beleidstekst in het beleidsproces.

  • Denken vanuit de lezer: voorkennis, belangen en informatiebehoeften.

  • Informatieselectie: hoe baken je de inhoud af?

  • De opbouw van de tekst: in piramidevorm of traditioneel.

  • De tekst scanbaar maken: informatieve koppen en andere structuurmiddelen.

  • Eenvoudig, beknopt en concreet formuleren.

  • Helder argumenteren.

  • Infographics en andere beeldtaal inzetten.

 

 

Aanpak

In deze training wisselen theorie en korte schrijfoefeningen elkaar af. Die oefeningen zijn gebaseerd op jullie eigen teksten. We bekijken de eigen teksten ook om sterke en verbeterpunten te bepalen.

 

Na de eerste bijeenkomst pas je het geleerde toe in de praktijk. Je stuurt een beleidstekst volgens de richtlijnen van de training naar de trainer. Daarop ontvang je in de tweede bijeenkomst persoonlijke feedback met tips.

 

Bovendien geven jullie onder leiding van Eline feedback op elkaars teksten. Zo leer je om met elkaar te klankborden over de beleidsteksten die je schrijft.

 

Training op maat

Eline Janssen maakt de training op maat van jouw organisatie. Dat betekent dat ze kijkt naar de situatie waarin jullie beleidsteksten schrijven: hoe ziet het beleidsproces eruit, wie zijn de lezers en welke eisen stellen deze lezers aan de beleidsteksten? Daarnaast maakt Eline vooraf een analyse van een representatieve serie beleidsteksten om verbeterpunten te bepalen en tot richtlijnen voor de training te komen.

 

Na afloop van de training denkt Eline mee op welke manier jullie het geleerde kunnen vasthouden en versterken.

 

Wil je meer weten over de training Besluitvormingsdocumenten schrijven?

Mail of bel Eline Janssen: 06-45450437.

 

Coaching Beleidsteksten schrijven

Je kunt de training ook volgen in de vorm van persoonlijke coaching. In dit geval werken we in drie of vier sessies van 2,5 uur aan jouw eigen leerdoelen.

 

Trainingen

Vakspecifieke trainingen

 

Voor medewerkers bij overheid en nonprofitorganisaties:

• Training Beleidsteksten schrijven

• Training Besluitvormings-
   documenten schrijven

• Training Rapporteren voor auditors

 

Voor medewerkers bij gemeenten:

• Training Klantgericht schrijven

• Training Collegevoorstellen schrijven

 

Voor financials:

• Training Schrijven van financiële
   rapportages 

 

Algemene trainingen

• Training Piramideschrijven

• Training Adviezen schrijven

• Training Webteksten schrijven

• Training Creatief en wervend schrijven

• Training Correct Nederlands 

 

Eline biedt ook korte workshops over omgaan met informatie:

• Snellezen 

• Mindmapping 

• Geheugentechnieken