Training
Adviezen schrijven

Trainingen

Een goede adviestekst is beknopt, begrijpelijk en overtuigend. De opbouw is logisch en de informatie sluit aan op de voorkennis en de behoeften van de lezer.

Appeltje eitje? Voor veel schrijvers niet. Veel adviessrapportages zijn onnodig lang, onvoldoende onderbouwd en vaag geformuleerd. Ze doen de lezer zwoegen, of erger, afhaken. Met de training Adviezen schrijven overkomt dit jou en je collega’s niet meer. Je leert als adviseur professionele teksten te schrijven die daadwerkelijk overtuigen.

 

Voor wie?

De training Adviezen schrijven is voor medewerkers die adviezen schrijven voor interne of externe klanten. Daarbij kan het gaan om adviesrapportages/memo’s of adviezen in de vorm van PowerPoint.

 

Opzet

De training bestaat uit twee bijeenkomsten van in totaal drie of vier dagdelen, met een tussenliggende periode van enkele weken. In die periode pas je het geleerde toe en werk je aan een opdracht. Er kunnen maximaal twaalf mensen per groep deelnemen. Zo kan Eline persoonlijke aandacht garanderen.

 

Resultaat

Na deze training ben je beter in staat tot het schrijven van toegankelijke, beknopte en overtuigende adviezen. Daarnaast bespaar je jezelf tijd, doordat je over een gerichte schrijfaanpak beschikt.

 

Programma

Mogelijke onderwerpen zijn:

  • Denken vanuit de lezer: voorkennis, belangen en informatiebehoeften.

  • De afbakening en opbouw van de tekst: in piramidevorm of traditioneel.

  • Een soepele schrijfaanpak: schrijfblokkades wegnemen.

  • De tekst scanbaar maken: informatieve titels en andere structuurmiddelen inzetten.

  • Eenvoudig, beknopt en concreet formuleren.

  • Helder argumenteren.

  • Infographics en andere beeldtaal gebruiken.

 

Aanpak

In deze training wisselen theorie en korte schrijfoefeningen elkaar af. Die oefeningen zijn gebaseerd op jullie eigen teksten. We bekijken de eigen teksten ook om sterke en verbeterpunten te bepalen.

 

Na de eerste bijeenkomst pas je het geleerde toe in de praktijk. Je stuurt een adviestekst volgens de richtlijnen van de training naar de trainer. Daarop ontvang je in de tweede bijeenkomst persoonlijke feedback met tips.

 

Bovendien geven jullie onder leiding van Eline feedback op elkaars teksten. Zo leer je om met elkaar te klankborden over de adviezen die je schrijft.

 

Training op maat

Eline Janssen maakt de training op maat van jouw organisatie. Dat betekent dat ze kijkt naar de situatie waarin jullie schrijven: hoe ontstaan de adviezen, wie zijn de lezers en welke eisen stellen deze lezers aan de teksten? Daarnaast maakt Eline vooraf een analyse van een representatieve serie adviesteksten om verbeterpunten te bepalen en tot richtlijnen voor de training te komen.

 

Na afloop van de training denkt Eline mee op welke manier jullie het geleerde kunnen vasthouden en versterken.

 

Wil je meer weten over de training Adviezen schrijven? Mail of bel Eline Janssen: 06-45450437.

 

Coaching Adviezen schrijven

Je kunt de training ook volgen in de vorm van persoonlijke coaching. In dit geval werken we in twee of drie sessies van 2,5 uur aan jouw leerdoelen.

Vakspecifieke trainingen

 

Voor medewerkers bij overheid en nonprofitorganisaties:

• Training Beleidsteksten schrijven

• Training Besluitvormings-
   documenten schrijven

• Training Rapporteren voor auditors

 

Voor medewerkers bij gemeenten:

• Training Klantgericht schrijven

• Training Collegevoorstellen schrijven

 

Voor financials:

• Training Schrijven van financiële
   rapportages 

 

Algemene trainingen

• Training Piramideschrijven

• Training Adviezen schrijven

• Training Webteksten schrijven

• Training Creatief en wervend schrijven

• Training Correct Nederlands 

 

Eline biedt ook korte workshops over omgaan met informatie:

• Snellezen 

• Mindmapping 

• Geheugentechnieken