Training Auditrapportages schrijven

voor medewerkers bij overheid en nonprofitorganisaties

Een goede auditrapportage is logisch opgebouwd en heeft een heldere schrijfstijl. De lezer verwacht bovendien een heldere onderbouwing van het totaaloordeel van de audit. Hoe zorg je ervoor dat je voldoende informatie geeft, zonder te verzanden in onnodige bijzaken of details? Hoe kom je tot een advies dat acceptabel is voor jouw lezer?

 

In de training Auditrapportages schrijven leren jij en je collega’s om tot kernachtige en overtuigende teksten te komen.

 

 

Opzet

De training Auditrapportages schrijven bestaat uit twee bijeenkomsten van in totaal drie of vier dagdelen. Tussen de bijeenkomsten ligt een periode van enkele weken. In die periode pas je het geleerde toe en werk je aan een opdracht. Er kunnen maximaal twaalf mensen per groep deelnemen. Zo kan Eline persoonlijke aandacht garanderen.

 

Resultaat

Na deze training ben je beter in staat tot het schrijven van toegankelijke, beknopte en overtuigende auditrapportages. Daarnaast bespaar je jezelf tijd bij het schrijven, doordat je over een gerichte schrijfaanpak beschikt.

 

Programma

Mogelijke onderwerpen zijn:

  • De eisen aan de auditrapportage.

  • Denken vanuit de lezer: voorkennis, belangen en informatiebehoeften.

  • Informatieselectie: wat neem je wel en niet op in de tekst?

  • De opbouw van de rapportage: in piramidevorm of traditioneel.

  • De onderbouwing van het advies: het PROA-model.

  • De tekst scanbaar maken: informatieve titels en andere structuurmiddelen.

  • Eenvoudig, beknopt en concreet formuleren.

 

Aanpak

In deze training wisselen theorie en korte schrijfoefeningen elkaar af. Die oefeningen zijn gebaseerd op jullie eigen auditrapportages. We bekijken de eigen teksten ook om sterke en verbeterpunten vast te stellen.

 

Na de eerste bijeenkomst pas je het geleerde toe in de praktijk. Je stuurt een auditrapportage volgens de richtlijnen van de training naar de trainer. Daarop ontvang je in de tweede bijeenkomst persoonlijke feedback met tips.

 

Bovendien geven jullie onder leiding van Eline feedback op elkaars teksten. Zo leer je om met elkaar te klankborden over de audits die je schrijft.

 

Training op maat

Eline Janssen maakt de training op maat van jouw organisatie. Dat betekent dat ze kijkt naar de situatie waarin jullie auditrapportages  schrijven: wat wordt precies geaudit, hoe is de auditprocedure en wie zijn de lezers van de auditrapportages? Welke eisen stellen deze lezers aan de teksten? Daarnaast maakt Eline vooraf een analyse van een representatieve serie auditrapportages om verbeterpunten te bepalen en tot richtlijnen voor de training te komen.Na afloop van de training denkt Eline mee op welke manier jullie het geleerde kunnen vasthouden en versterken.

 

Wil je meer weten over de training Auditrapportages schrijven?
Mail of bel Eline Janssen: 06-45450437.

 

Coaching Auditrapportages schrijven

Je kunt de training ook volgen in de vorm van persoonlijke coaching. In dit geval werken we in twee of drie sessies van 2,5 uur aan jouw eigen leerdoelen.

 

Trainingen

Vakspecifieke trainingen

 

Voor medewerkers bij overheid en nonprofitorganisaties:

• Training Beleidsteksten schrijven

• Training Besluitvormings-
   documenten schrijven

• Training Rapporteren voor auditors

 

Voor medewerkers bij gemeenten:

• Training Klantgericht schrijven

• Training Collegevoorstellen schrijven

 

Voor financials:

• Training Schrijven van financiële
   rapportages 

 

Algemene trainingen

• Training Piramideschrijven

• Training Adviezen schrijven

• Training Webteksten schrijven

• Training Creatief en wervend schrijven

• Training Correct Nederlands 

 

Eline biedt ook korte workshops over omgaan met informatie:

• Snellezen 

• Mindmapping 

• Geheugentechnieken