Training Besluitvormingsdocumenten schrijven

voor medewerkers bij overheid en nonprofitorganisaties

Schrijven voor beslissers: een kunst apart. Of het nu gaat om MT-voorstellen, stukken voor de Raad van Bestuur of teksten voor beslissers op een ander niveau.

 

Beslissers hebben vaak weinig tijd om te lezen. Ze willen snel zicht hebben op het te nemen besluit en op de achtergrond daarvan. In deze training leer je met je collega’s om beknopte, heldere besluitvormingsdocumenten te schrijven die daadwerkelijk overtuigen.

 

 

Opzet

De training Besluitvormingsdocumenten schrijven bestaat uit twee bijeenkomsten van in totaal drie of vier dagdelen. Tussen de bijeenkomsten ligt een periode van enkele weken. Er kunnen maximaal twaalf mensen per groep deelnemen. Zo kan Eline persoonlijke aandacht garanderen.

 

 

Resultaat

Na deze training ben je beter in staat tot het schrijven van toegankelijke en overtuigende teksten. Daarmee kan de beslisser gemakkelijker tot een besluit komen. Bovendien bespaar je jezelf tijd bij het schrijven, doordat je over een gerichte schrijfaanpak beschikt.

 

Programma

Mogelijke onderwerpen zijn:

  • Denken vanuit de beslisser: voorkennis, belangen en informatiebehoeften.

  • Schrijven in een politiek-bestuurlijke context.

  • Informatieselectie: hoe baken je de inhoud af?

  • De opbouw van het document: in piramidevorm of traditioneel.

  • De tekst scanbaar maken: informatieve titels en andere structuurmiddelen.

  • Eenvoudig, beknopt en concreet formuleren.

  • Helder argumenteren.

 

 

Aanpak

In deze training wisselen theorie en korte schrijfoefeningen elkaar af. Die oefeningen zijn gebaseerd op jullie eigen teksten. We bekijken de eigen teksten ook om sterke en verbeterpunten vast te stellen.

 

Na de eerste bijeenkomst pas je het geleerde toe in de praktijk. Je stuurt een besluitvormingsdocument volgens de richtlijnen van de training naar de trainer. Daarop ontvang je in de tweede bijeenkomst persoonlijke feedback met tips.

 

Bovendien geven jullie onder leiding van Eline feedback op elkaars teksten. Zo leer je om met elkaar te klankborden over de teksten die je schrijft.

 

Training op maat

Eline Janssen maakt de training op maat van jouw organisatie. Dat betekent dat ze kijkt naar de situatie waarin jullie besluitvormingsdocumenten schrijven: hoe is het besluitvormingsproces, wie zijn de lezers en welke eisen stellen deze lezers aan de teksten? Daarnaast maakt Eline vooraf een analyse van een representatieve serie documenten om verbeterpunten te bepalen en tot richtlijnen voor de training te komen. Zo nodig ontwerpt zij met jullie een format voor het besluitvormingsdocument.Na afloop van de training denkt Eline mee op welke manier jullie het geleerde kunnen vasthouden en versterken.

 

Wil je meer weten over de training Besluitvormingsdocumenten schrijven?
Mail of bel Eline Janssen: 06-45450437.

 

Coaching Besluitvormingsdocumenten
Je kunt de training ook volgen in de vorm van persoonlijke coaching. In dit geval werken we in twee of drie sessies van 2,5 uur aan jouw eigen leerdoelen.

Trainingen

Vakspecifieke trainingen

 

Voor medewerkers bij overheid en nonprofitorganisaties:

• Training Beleidsteksten schrijven

• Training Besluitvormings-
   documenten schrijven

• Training Rapporteren voor auditors

 

Voor medewerkers bij gemeenten:

• Training Klantgericht schrijven

• Training Collegevoorstellen schrijven

 

Voor financials:

• Training Schrijven van financiële
   rapportages 

 

Algemene trainingen

• Training Piramideschrijven

• Training Adviezen schrijven

• Training Webteksten schrijven

• Training Creatief en wervend schrijven

• Training Correct Nederlands 

 

Eline biedt ook korte workshops over omgaan met informatie:

• Snellezen 

• Mindmapping 

• Geheugentechnieken