Training college/raadsvoorstellen schrijven

voor medewerkers bij gemeenten

Hoe schrijf je een goed voorstel voor college of raad? Dat is niet altijd eenvoudig. Je wil waarschijnlijk dat het om de inhoud gaat. Maar: de politiek-bestuurlijke context speelt ook een rol. De lezer wil een compleet voorstel met een heldere structuur en een concrete onderbouwing. Tegelijkertijd moet het voorstel beknopt zijn; de meeste lezers hebben weinig tijd.

 

In deze training leer je met je collega’s om korte en heldere college- en/of raadsvoorstellen te schrijven die daadwerkelijk overtuigen binnen de gemeentelijke en politieke werkomgeving.

 

 

Opzet

De training College/raadsvoorstellen schrijven bestaat uit twee bijeenkomsten van in totaal drie of vier dagdelen. Tussen de bijeenkomsten ligt een periode van enkele weken. In die periode pas je het geleerde toe en werk je aan een opdracht. Er kunnen maximaal twaalf mensen per groep deelnemen. Zo kan Eline persoonlijke aandacht garanderen.

 

Resultaat

Na deze training ben je beter in staat tot het schrijven van toegankelijke en overtuigende teksten voor college en raad. Daarmee kunnen de beslissers gemakkelijker tot een besluit komen. Ook bespaar je jezelf tijd bij het schrijven, doordat je over een gerichte schrijfaanpak beschikt.

 

Programma

Mogelijke onderwerpen zijn:

  • Denken vanuit de lezer: voorkennis, belangen en informatiebehoeften.

  • Schrijven in een politiek-bestuurlijke context.

  • Informatieselectie: hoe baken je de inhoud af?

  • De opbouw van het document: in piramidevorm of traditioneel.

  • De tekst scanbaar maken: informatieve titels en andere structuurmiddelen.

  • Eenvoudig, beknopt en concreet formuleren.

  • Helder argumenteren.

 

Aanpak

In deze training wisselen theorie en korte schrijfoefeningen elkaar af. Die oefeningen zijn gebaseerd op jullie eigen voorstellen. Je gaat aan de slag met praktijkteksten van collega’s en reflecteert ook op je eigen stukken. De trainer biedt je een afwisselende werkwijze met een flink tempo.

 

Na de eerste bijeenkomst pas je het geleerde toe in de praktijk. Je stuurt een college- of raadsvoorstel volgens de richtlijnen van de training naar de trainer. Daarop ontvang je in de tweede bijeenkomst persoonlijke feedback met tips.

 

Bovendien geven jullie onder leiding van de trainer feedback op elkaars teksten. Zo leer je om met elkaar te klankborden over de voorstellen die je schrijft.

 

Training op maat

Eline Janssen maakt de training op maat van jouw organisatie. Dat betekent dat ze kijkt naar de situatie waarin jullie college- en/of raadsvoorstellen schrijven: hoe ziet de besluitvormingsprocedure eruit, wie zijn de beslissers en welke eisen stellen deze aan de voorstellen? Daarnaast maakt Eline vooraf een analyse van een representatieve serie college- en/of raadsvoorstellen om verbeterpunten te bepalen en tot richtlijnen voor de training te komen. Zo nodig ontwerpt zij met jullie een format voor het college en/of raadsvoorstel.Na afloop van de training denkt Eline mee op welke manier jullie het geleerde kunnen vasthouden en versterken.

 

Wil je meer weten over de training College- en raadsvoorstellen schrijven?
Mail of bel Eline Janssen: 06-45450437.

 

Coaching College- en raadsvoorstellen schrijven
Je kunt de training ook volgen in de vorm van persoonlijke coaching. In dit geval werken we in twee of drie sessies van 2,5 uur aan jouw eigen leerdoelen.

Trainingen

Vakspecifieke trainingen

 

Voor medewerkers bij overheid en nonprofitorganisaties:

• Training Beleidsteksten schrijven

• Training Besluitvormings-
   documenten schrijven

• Training Rapporteren voor auditors

 

Voor medewerkers bij gemeenten:

• Training Klantgericht schrijven

• Training Collegevoorstellen schrijven

 

Voor financials:

• Training Schrijven van financiële
   rapportages 

 

Algemene trainingen

• Training Piramideschrijven

• Training Adviezen schrijven

• Training Webteksten schrijven

• Training Creatief en wervend schrijven

• Training Correct Nederlands 

 

Eline biedt ook korte workshops over omgaan met informatie:

• Snellezen 

• Mindmapping 

• Geheugentechnieken