Training Schrijven van financiële rapportages

Voor financials

Accountants, controllers, financieel adviseurs/planners en fiscalisten moeten hun bevindingen en adviezen vaak presenteren aan mensen die veel minder cijfermatig zijn ingesteld. Toch zijn de meeste lezers niet zozeer geïnteresseerd in de cijfers, maar veel meer in het verhaal daarachter.

 

Hoe presenteer je financiële resultaten in een beknopte en begrijpelijke tekst? Op welke manier overtuig je je publiek van je advies? Dit alles leren jij en je collega’s in de training Schrijven van financiële rapportages.

 

 

Opzet

De training Schrijven van financiële rapportages bestaat uit twee bijeenkomsten van in totaal drie of vier dagdelen. Tussen de bijeenkomsten ligt een periode van enkele weken. In die periode pas je het geleerde toe en werk je aan een opdracht. Er kunnen maximaal twaalf mensen per groep deelnemen. Zo kan Eline persoonlijke aandacht garanderen.

 

Resultaat

Na deze training ben je beter in staat tot het schrijven van heldere en overtuigende teksten, die aansluiten op de informatiebehoefte van je publiek. Daarnaast bespaar je jezelf tijd bij het schrijven, doordat je over een gerichte schrijfaanpak beschikt.

 

Programma

Mogelijke onderwerpen zijn:

  • Denken vanuit de klant: voorkennis, belangen en informatiebehoeften

  • Informatieselectie: hoe baken je de inhoud af?

  • De opbouw van de tekst: in piramidevorm of traditioneel.

  • Financiële gegevens vertalen naar een helder uitleg of advies.

  • De tekst scanbaar maken: informatieve titels en andere structuurmiddelen.

  • Eenvoudig, beknopt en concreet formuleren.

  • Je advies onderbouwen: helder argumenteren.

  • Correct schrijven: spellingskwesties.

 

Aanpak

Schrijven leer je door te schrijven. Eline biedt je praktische handvatten en tips, die je meteen toepast op je eigen teksten en die van collega’s. Je oefent veelvuldig met het schrijven en herschrijven van teksten, en reflecteert vervolgens op het resultaat. En dat heeft meteen effect, leert de praktijk.

 

Na de eerste bijeenkomst pas je het geleerde toe in je werk. Je stuurt een financiële tekst volgens de richtlijnen van de training naar de trainer. Daarop ontvang je in de tweede bijeenkomst persoonlijke feedback met tips. Bovendien geven jullie onder leiding van de trainer feedback op elkaars teksten. Zo leer je om met elkaar te klankborden over de teksten die je schrijft.

 

Training op maat

Eline Janssen maakt de training op maat van jouw organisatie. Dat betekent dat ze kijkt naar jullie huisstijlrichtlijnen. Daarnaast maakt Eline vooraf een analyse van een representatieve serie teksten om verbeterpunten te bepalen en tot richtlijnen voor de training te komen.Na afloop van de training denkt Eline mee op welke manier jullie het geleerde kunnen vasthouden en versterken.

 

Wil je meer weten over de training Schrijven van financiële rapportages?

Mail of bel Eline Janssen: 06-45450437.

 

Coaching Schrijven van financiële rapportages

Je kunt de training ook volgen in de vorm van persoonlijke coaching. In dit geval werken we in twee of drie sessies van 2,5 uur aan jouw eigen leerdoelen.

Trainingen

Vakspecifieke trainingen

 

Voor medewerkers bij overheid en nonprofitorganisaties:

• Training Beleidsteksten schrijven

• Training Besluitvormings-
   documenten schrijven

• Training Rapporteren voor auditors

 

Voor medewerkers bij gemeenten:

• Training Klantgericht schrijven

• Training Collegevoorstellen schrijven

 

Voor financials:

• Training Schrijven van financiële
   rapportages 

 

Algemene trainingen

• Training Piramideschrijven

• Training Adviezen schrijven

• Training Webteksten schrijven

• Training Creatief en wervend schrijven

• Training Correct Nederlands 

 

Eline biedt ook korte workshops over omgaan met informatie:

• Snellezen 

• Mindmapping 

• Geheugentechnieken