top of page

Training Auditrapportages schrijven

voor medewerkers bij de overheid
en non-profitorganisaties

Een goede auditrapportage is logisch opgebouwd en heeft een heldere schrijfstijl. De lezer verwacht bovendien een heldere onderbouwing van het totaaloordeel van de audit. Hoe zorg je ervoor dat je voldoende informatie geeft, zonder te verzanden in onnodige bijzaken of details? Hoe kom je tot een conclusie en advies dat acceptabel is voor jouw publiek?

 

In de training Auditrapportages schrijven van Eline Janssen leren jij en je collega’s om tot kernachtige en overtuigende audits te komen.

Voor wie auditrapportages schrijft

Deze training richt zich op medewerkers bij de overheid en non-profitorganisaties die regelmatig auditteksten schrijven. En die in minder tijd een beter resultaat willen opleveren.

Opzet van de training Auditrapportages schrijven

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van in totaal 3 of 4 dagdelen. Tussen de bijeenkomsten ligt een periode van enkele weken. In die periode pas je het geleerde toe en werk je aan een opdracht.

Maximaal aantal deelnemers per groep op locatie: 12.

Maximaal aantal deelnemers per groep online: 8.

Resultaat: heldere auditrapportages

Na deze training ben je beter in staat toegankelijke, beknopte en overtuigende audits op te stellen. Daarnaast bespaar je jezelf tijd wanneer je auditrapporten schrijft, doordat je over een gerichte schrijfaanpak beschikt.

 

Programma

Mogelijke onderwerpen zijn:

  • De eisen aan de auditrapportage.

  • Denken vanuit de lezers: wat zijn hun voorkennis, belangen en informatiebehoefte?

  • Informatieselectie: wat neem je wel en niet op in het auditrapport?

  • De opbouw van de audittekst in piramidevorm.

  • Onderbouwing van het advies: hoe pas je het PROA-model toe?

  • Auditrapportages scanbaar maken: hoe zet je informatieve titels en andere structuurmiddelen in?

  • Helder taalgebruik: hoe kun je begrijpelijk, beknopt en concreet formuleren?

Elines aanpak

In deze training wisselen theorie en korte schrijfoefeningen elkaar af. Die oefeningen zijn gebaseerd op jullie eigen auditrapportages. Bovendien geven jullie onder leiding van Eline feedback op elkaars auditrapporten. Zo leer je om met elkaar te klankborden over de teksten die je schrijft.

Na de eerste bijeenkomst pas je het geleerde toe in de praktijk. Je stuurt een auditrapportage volgens de richtlijnen van de training naar Eline. Daarop ontvang je in de tweede bijeenkomst persoonlijke feedback met tips.

 

Training op maat

Eline maakt de training op maat van jouw organisatie. Dat betekent dat ze kijkt naar de situatie waarin jullie auditrapportages schrijven: wat wordt precies geaudit en hoe verloopt de auditprocedure? Wie zijn de lezers van de audits en welke eisen stellen zij aan deze teksten? Daarnaast maakt Eline vooraf een analyse van een representatieve serie auditrapportages om verbeterpunten te bepalen en tot richtlijnen voor de training te komen.

Na afloop van de training Auditrapportages schrijven denkt Eline mee op welke manier jullie het geleerde kunnen vasthouden en versterken.

 

Coaching Auditrapportages schrijven

Je kunt de training Auditrapportages schrijven ook volgen in de vorm van persoonlijke coaching. In dit geval werk je met Eline in 2 of 3 sessies van 2,5 uur aan jouw eigen leerdoelen.

 

bottom of page