top of page

Beleidsnota's schrijven

voor medewerkers bij de overheid
en non-profitorganisaties

Beleidsnota’s schrijven is niet eenvoudig. Veel schrijvers neigen ertoe om te uitgebreid te schrijven en te veel van hun eigen denkproces uit te gaan. Dit staat haaks op wat de lezer wil: een beknopte, overzichtelijke beleidstekst met een heldere kernboodschap. De training Beleidsnota’s schrijven van Eline Janssen biedt jou en je collega’s praktische handvatten om tot kernachtige en overtuigende beleidsnotities te komen. Daarbij krijg je meer inzicht in de rol van de beleidstekst in het beleidsproces.

Voor wie beleidsnota’s schrijft

Deze training is bedoeld voor medewerkers bij de overheid en non-profitorganisaties die regelmatig beleidsnota’s schrijven. En die hier in minder tijd meer resultaat mee willen behalen.

Opzet van de training

De training Beleidsnota’s schrijven bestaat uit 2 bijeenkomsten van in totaal 3 of 4 dagdelen. Tussen de bijeenkomsten ligt een periode van enkele weken. In die periode pas je het geleerde toe en werk je aan een opdracht.

Maximaal aantal deelnemers per groep op locatie: 12.

Maximaal aantal deelnemers per groep online: 8.

Resultaat: effectieve beleidsteksten

Na deze training ben je beter in staat om toegankelijke, beknopte en overtuigende beleidsnotities te schrijven. Daarnaast beschik je over een gerichte schrijfaanpak. Daarmee bespaar je jezelf tijd.

 

Programma

Mogelijke onderwerpen voor de training Beleidsnota’s schrijven zijn:

 

  • De rol van de beleidstekst in het beleidsproces.

  • Denken vanuit de lezer: voorkennis, belangen en informatiebehoeften.

  • Informatieselectie: hoe baken je de inhoud af?

  • De opbouw van de tekst in piramidevorm.

  • De beleidsnotitie scanbaar maken: informatieve koppen en andere structuurmiddelen.

  • Eenvoudig, beknopt en concreet formuleren.

  • Overtuigingskracht vergroten: helder argumenteren.

  • Infographics en andere beeldtaal inzetten.

Elines aanpak

In de training Beleidsnota’s schrijven wisselen theorie en korte schrijfoefeningen elkaar af. Die oefeningen zijn gebaseerd op jullie eigen teksten. We bekijken ook plenair naar een aantal van jullie beleidsnotities om sterke en verbeterpunten te bepalen.

 

Na de eerste bijeenkomst pas je het geleerde toe in de praktijk. Je stuurt een beleidstekst volgens de richtlijnen van de training naar Eline. Daarop ontvang je in de tweede bijeenkomst persoonlijke feedback met tips.

 

Bovendien geven jij en je collega’s onder leiding van Eline feedback op elkaars teksten. Zo leer je om met elkaar te klankborden over de beleidsnota’s die je schrijft.

 

Training op maat

Eline maakt de training op maat van jouw organisatie. Dat betekent dat ze kijkt naar de situatie waarin jullie beleidsnotities schrijven: hoe ziet het beleidsproces eruit, wie zijn de lezers en welke eisen stellen deze lezers aan de beleidsteksten? Daarnaast maakt Eline vooraf een analyse van een representatieve serie beleidsnotities om verbeterpunten te bepalen en tot richtlijnen voor de training te komen.

Na afloop van de training Beleidsnota’s schrijven denkt Eline mee op welke manier jullie het geleerde kunnen vasthouden en versterken.

 

Coaching Beleidsnota’s schrijven

Je kunt deze training ook volgen in de vorm van persoonlijke coaching. In dit geval werk je met Eline in een paar sessies van 2,5 uur aan jouw eigen leerdoelen.

 

bottom of page