top of page

Beslisdocumenten
schrijven

voor medewerkers bij de overheid
en non-profitorganisaties

Een beslisdocument opstellen: een kunst apart. Of het nu gaat om stukken voor de raad van bestuur, het college van B en W of voor beslissers op een ander niveau.

 

Beslissers hebben vaak weinig tijd om te lezen. Ze willen snel zicht hebben op het te nemen besluit en op de onderbouwing en de achtergrond daarvan. In deze training van Eline Janssen leer je met je collega’s om beknopte, heldere besluitdocumenten op te stellen die daadwerkelijk overtuigen.

Voor wie beslisdocumenten schrijft

Deze training is er voor medewerkers bij de overheid en non-profitorganisaties die regelmatig beslisdocumenten moeten schrijven. En die hier meer resultaat mee willen behalen in minder tijd.

Opzet van de training

De training Beslisdocumenten schrijven bestaat uit 2 bijeenkomsten van in totaal 3 of 4 dagdelen. Tussen de bijeenkomsten ligt een periode van enkele weken.

 

Maximaal aantal deelnemers per groep op locatie: 12.

Maximaal aantal deelnemers per groep online: 8.

Resultaat: effectieve beleidsteksten

Na deze training ben je beter in staat toegankelijke en overtuigende beslisdocumenten op te stellen. Daarmee kan de beslisser gemakkelijker tot een besluit komen. Bovendien bespaar je jezelf tijd bij het schrijven, doordat je over een gerichte schrijfaanpak beschikt.

 

Programma

Mogelijke onderwerpen zijn:

 

  • Denken vanuit de beslisser: voorkennis, belangen en informatiebehoeften.

  • Beslisdocumenten schrijven in een politiek-bestuurlijke context.

  • Informatieselectie: hoe baken je de inhoud af?

  • De opbouw van het besluitdocument in piramidevorm.

  • Het beslisdocument scanbaar maken: informatieve koppen en andere structuurmiddelen.

  • Helder, beknopt en concreet formuleren.

  • Overtuigingskracht vergroten: helder argumenteren.

Elines aanpak

In deze training wisselen theorie en korte schrijfoefeningen elkaar af. Die oefeningen zijn gebaseerd op jullie eigen teksten. Na de eerste bijeenkomst pas je het geleerde toe in de praktijk. Je stuurt een besluitdocument volgens de richtlijnen van de training naar Eline. Daarop ontvang je in de tweede bijeenkomst persoonlijke feedback met tips.

 

Bovendien geven jullie onder leiding van Eline feedback op elkaars besluitdocument. Zo leer je om met elkaar te klankborden wanneer jullie beslisdocumenten schrijven.

Training op maat

Eline maakt de training op maat van jouw organisatie. Dat betekent dat ze kijkt naar de situatie waarin jullie beslisdocumenten schrijven: hoe is het besluitvormingsproces, wie zijn de lezers en welke eisen stellen deze lezers aan de teksten? Daarnaast maakt Eline vooraf een analyse van een representatieve serie documenten om verbeterpunten te bepalen en tot richtlijnen voor de training te komen. Zo nodig ontwerpt zij met jullie een format voor het besluitdocument.

 

Na afloop van de training Beslisdocumenten schrijven denkt Eline mee op welke manier jullie het geleerde kunnen vasthouden en versterken.

 

Coaching Beslisdocumenten schrijven

Je kunt de training ook volgen in de vorm van persoonlijke coaching. In dit geval werk je met Eline in een paar sessies van 2,5 uur aan jouw eigen leerdoelen.

 

bottom of page