top of page

Training College- en raadsvoorstellen schrijven

voor medewerkers bij gemeenten

Hoe schrijf je een goed college- of raadsvoorstel? Dat is niet altijd eenvoudig. Je wil waarschijnlijk dat het om de inhoud gaat. Maar: de politiek-bestuurlijke context speelt ook een rol. De lezer wil een compleet voorstel met een heldere structuur en een concrete onderbouwing. Tegelijkertijd moet de tekst beknopt zijn; de meeste lezers hebben weinig tijd.

 

In deze training van Eline Janssen leer je met je collega’s om korte en heldere raads- en/of collegevoorstellen te schrijven die daadwerkelijk overtuigen binnen de gemeentelijke en politieke werkomgeving.

Voor wie college- en raadsvoorstellen schrijft

De training College- en raadsvoorstellen schrijven is bedoeld voor iedereen die binnen een gemeente voor het MT, het college en/of de gemeenteraad schrijft en deze voorstellen wil professionaliseren.

Opzet van de training

De training College- en raadsvoorstellen schrijven bestaat uit 2 bijeenkomsten van in totaal 3 of 4 dagdelen. Tussen de bijeenkomsten ligt een periode van enkele weken. In die periode pas je het geleerde toe .

 

Maximaal aantal deelnemers per groep op locatie: 12.

Maximaal aantal deelnemers per groep online: 8.

 

Resultaat: effectieve raads- en collegevoorstellen

Na deze training ben je beter in staat om toegankelijke en overtuigende raads- en collegevoorstellen te schrijven. Daarmee kunnen de beslissers gemakkelijker tot een besluit komen. Ook bespaar je jezelf tijd bij het schrijven, doordat je over een gerichte schrijfaanpak beschikt.

 

Programma

Mogelijke onderwerpen van de training College- en raadsvoorstellen zijn:

  • Denken vanuit de lezer: voorkennis, belangen en informatiebehoeften.

  • Schrijven in een politiek-bestuurlijke context.

  • Informatieselectie: hoe baken je de inhoud af?

  • De opbouw van het college- of raadsvoorstel in piramidevorm.

  • De tekst scanbaar maken: informatieve kopjes en andere structuurmiddelen.

  • Begrijpelijk, beknopt en concreet formuleren.

  • Helder argumenteren.

Elines aanpak

In deze training wisselen theorie en korte schrijfoefeningen elkaar af. Die oefeningen zijn gebaseerd op jullie eigen college- of raadsvoorstellen. Je gaat aan de slag met praktijkteksten van collega’s en reflecteert op je eigen stukken. Eline biedt je een afwisselende en prikkelende werkwijze met een flink tempo.

 

Na de eerste bijeenkomst pas je het geleerde toe in de praktijk. Je schrijft een raads- of collegevoorstel volgens de richtlijnen van de training en stuurt die naar Eline. Daarop ontvang je in de tweede bijeenkomst persoonlijke feedback met tips.

 

Bovendien geven jullie onder leiding van Eline feedback op elkaars teksten. Zo leer je om met elkaar te klankborden wanneer jij en je collega’s een college- of raadsvoorstel schrijven.

Training op maat

Eline maakt de training op maat van jouw organisatie. Dat betekent dat ze kijkt naar de situatie waarin jullie college- en/of raadsvoorstellen schrijven. Hoe ziet de besluitvormingsprocedure eruit, wie zijn de beslissers en welke eisen stellen zij aan de voorstellen? Daarnaast maakt Eline vooraf een analyse van een representatieve serie raads- en collegevoorstellen om verbeterpunten te bepalen en tot richtlijnen voor de training te komen. Zo nodig adviseert zij jullie over het format voor het college- en/of raadsvoorstel.

 

Na afloop van de training denkt Eline mee op welke manier jullie het geleerde kunnen vasthouden en versterken.

 

Coaching College- en raadsvoorstellen schrijven

De training College- en raadsvoorstellen schrijven kun je ook volgen in de vorm van persoonlijke coaching. In dit geval werk je in 2 of 3 sessies van 2,5 uur aan jouw eigen leerdoelen.

 

bottom of page