top of page

Training Financiële rapportages schrijven

voor financials

Financiële rapportages zijn een terugkerend fenomeen voor accountants, controllers, financieel adviseurs/planners en fiscalisten. Financials moeten hun bevindingen en adviezen vaak presenteren aan mensen die veel minder cijfermatig zijn ingesteld. De meeste lezers zijn niet zozeer geïnteresseerd in de cijfers, maar veel meer in het verhaal daarachter.

 

Hoe presenteer je je financiële verslagen op een beknopte en begrijpelijke manier? Op welke manier overtuig je je publiek van je conclusie of advies? Dit alles leren jij en je collega’s in de training Financiële rapportages schrijven van Eline Janssen.

Voor wie financiële rapportages schrijft

Deze training is bedoeld voor financials die heldere financiële rapportages willen schrijven en die dit sneller/gemakkelijker willen doen.

Opzet van de training

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van in totaal 3 of 4 dagdelen. Tussen de bijeenkomsten ligt een periode van enkele weken. In die periode pas je het geleerde toe.

 

Maximaal aantal deelnemers per groep op locatie: 12.

Maximaal aantal deelnemers per groep online: 8.

 

Resultaat: heldere financiële rapportages

Na deze training ben je beter in staat om heldere en overtuigende financiële verslagen te schrijven die aansluiten op de informatiebehoefte van je publiek. Daarnaast bespaar je jezelf tijd bij het schrijven, doordat je over een gerichte schrijfaanpak beschikt.

 

Programma

Mogelijke onderwerpen voor de training Financiële rapportages schrijven zijn:

  • Denken vanuit de lezer: voorkennis, belangen en informatiebehoeften.

  • Informatieselectie: wat neem je wel en niet op?

  • De opbouw van de financiële rapportage in piramidevorm.

  • Cijfers naar een heldere uitleg of duidelijk advies vertalen.

  • Het financiële verslag scanbaar maken: informatieve titels en andere structuurmiddelen.

  • Begrijpelijk, beknopt en concreet formuleren.

  • Je advies met heldere argumenten onderbouwen.

  • Infographics en andere beeldtaal inzetten.

Elines aanpak

In deze training wisselen theorie en korte schrijfoefeningen elkaar af. Die oefeningen zijn gebaseerd op jullie eigen financiële rapportages. Je gaat aan de slag met praktijkteksten van collega’s en reflecteert op je eigen stukken. Eline biedt je een afwisselende en prikkelende werkwijze met een flink tempo.

Na de eerste bijeenkomst pas je het geleerde toe in de praktijk. Je schrijft een fnanciële rapportage volgens de richtlijnen van de training en stuurt die naar Eline. Daarop ontvang je in de tweede bijeenkomst persoonlijke feedback met tips en verbetersuggesties.

Training op maat

Eline maakt de training Financiële rapportages schrijven op maat van jouw organisatie. Dat betekent dat ze onder meer kijkt naar de formats die jullie gebruiken. Daarnaast maakt Eline vooraf een analyse van een representatieve serie financiële verslagen om verbeterpunten te bepalen en tot richtlijnen voor de training te komen. Na afloop van de training denkt Eline mee op welke manier jullie het geleerde kunnen vasthouden en versterken.

 

Coaching Financiële rapportages schrijven

Je kunt de training Financiële rapportages schrijven ook volgen in de vorm van persoonlijke coaching. In dit geval werk je met Eline in 2 of 3 sessies van 2,5 uur aan jouw eigen leerdoelen.

 

bottom of page