top of page

Training 
Klantgericht
schrijven

voor medewerkers bij gemeenten en woonstichtingen

Een klantgerichte e-mail of brief schrijven aan de bewoners van jullie gemeente of panden, met een heldere inhoud, de juiste toon en een duidelijke formulering. Hoe doe je dat? De training Klantgericht schrijven van Eline Janssen geeft jou en je collega’s praktische handvatten om sneller tot een goede tekst te komen. Daarmee vergroot je de kans dat de boodschap duidelijk overkomt en de relatie met je doelgroep goed houdt.

Voor wie klantgericht wil schrijven

De training Klantgericht schrijven is bedoeld voor iedereen die binnen een gemeente of woonstichting e-mails en/of brieven schrijft en die de kwaliteit hiervan wil verhogen.

Opzet van de training

De training Klantgericht schrijven bestaat uit 2 bijeenkomsten van in totaal 2 of 3 dagdelen. Tussen de bijeenkomsten ligt een periode van enkele weken. In die periode pas je het geleerde toe.

 

Maximaal aantal deelnemers per groep op locatie: 12.

Maximaal aantal deelnemers per groep online: 8.

 

Resultaat: heldere teksten met de juiste toon

Na deze training ben je beter in staat om klantgerichte, beknopte e-mails en brieven te schrijven. En: het schrijven kost je minder tijd, doordat je over een gerichte schrijfaanpak beschikt.

 

Programma

Mogelijke onderwerpen:

  • Denken vanuit de klant: welke voorkennis, belangen en informatiebehoeften heeft deze?

  • Informatieselectie: wat zet je wel en niet in je tekst?

  • De opbouw van de e-mail of brief volgens het piramideprincipe.

  • De tekst scanbaar maken: informatieve koppen en andere structuurmiddelen inzetten.

  • Helder, beknopt en concreet formuleren: op B1-niveau schrijven.

  • De lezer aanzetten tot actie: motiveren en overtuigen.

  • Correcte Nederlands.

Elines aanpak

Klantgericht schrijven vraagt om een omslag in het denken van schrijvers:van schrijversperspectief naar lezersperspectief. In de training krijg je richtlijnen, voorbeelden en tips om die omslag te maken. Je gaat daarbij aan de slag met teksten uit jullie eigen praktijk. Wat zijn pluspunten en hoe kan het nog klantgerichter?

 

Na de eerste bijeenkomst pas je het geleerde toe in de praktijk. Je schrijft enkele e-mails of brieven volgens de richtlijnen van de training en stuurt deze naar Eline. Daarop ontvang je in de tweede bijeenkomst persoonlijke, schriftelijke feedback met tips.

Training op maat

Eline maakt de training op maat van jullie organisatie. Dat betekent dat ze kijkt naar jullie huisstijlrichtlijnen. Daarnaast maakt Eline vooraf een analyse van een representatieve serie brieven en e-mails om verbeterpunten te bepalen en tot richtlijnen voor de training te komen.

 

Na afloop van de training Klantgericht schrijven denkt Eline mee op welke manier jullie het geleerde kunnen vasthouden en versterken.

 

Coaching Klantgericht schrijven

Als je liever deze training een-op-een volgt, dan kan dat in de vorm van persoonlijke coaching. In dit geval werk je in een paar sessies van 2 uur aan jouw eigen leerdoelen.

 

bottom of page