top of page

Training
Krachtige adviezen schrijven

Een goede adviestekst is beknopt, begrijpelijk en overtuigend. Met een logische opbouw en informatie die aansluit op de voorkennis en de behoeften van de lezer.

Appeltje eitje? Voor veel schrijvers niet. Veel adviesrapporten zijn onnodig lang, onvoldoende onderbouwd en vaag geformuleerd. Ze laten de lezer zwoegen, of erger, afhaken. Met de training Krachtige adviezen schrijven van Eline Janssen overkomt dit jou en je collega’s niet meer. Je leert professionele, kernachtige adviesteksten te schrijven die daadwerkelijk overtuigen.

Voor wie regelmatig adviezen schrijft

De training Krachtige adviezen schrijven is voor medewerkers die mensen binnen of buiten de organisatie adviseren met teksten. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om adviesrapportages, memo’s of PowerPointpresentaties.

Opzet van de training

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van in totaal 3 of 4 dagdelen, met een tussenliggende periode van enkele weken. In die periode pas je het geleerde toe in je schrijfwerk. Je stuurt dan een nieuw geschreven tekst in waarop je in de tweede bijeenkomst schriftelijke, persoonlijke feedback krijgt van Eline.

 

Maximaal aantal deelnemers per groep op locatie: 12.

Maximaal aantal deelnemers per groep online: 8.

 

Resultaat: overtuigende adviesrapporten

Na deze training ben je beter in staat toegankelijke, beknopte en overtuigende adviezen te schrijven. Daarnaast bespaar je jezelf tijd, doordat je over een gerichte schrijfaanpak beschikt.

 

Programma

Mogelijke onderwerpen tijdens de training Krachtige adviezen schrijven zijn:

  • Denken vanuit de lezer: voorkennis, belangen en informatiebehoeften.

  • De afbakening en opbouw van de tekst in piramidevorm.

  • Een soepele schrijfaanpak: schrijfblokkades wegnemen.

  • Het adviesrapport scanbaar maken: informatieve titels en andere structuurmiddelen inzetten.

  • Begrijpelijk, beknopt en concreet formuleren.

  • Je lezer overtuigen: helder argumenteren.

  • De adviestekst visueel ondersteunen: infographics en andere beeldtaal inzetten.

Elines aanpak

In deze training wisselen theorie en korte schrijfoefeningen elkaar af. Die oefeningen zijn gebaseerd op jullie eigen adviesteksten. Je reflecteert ook op je eigen adviezen en die van je collega’s om sterke punten en verbeterpunten te bepalen.

 

Na de eerste bijeenkomst pas je het geleerde toe in de praktijk. Je schrijft een advies volgens de richtlijnen van de training en stuurt dit naar Eline. Op deze adviestekst ontvang je in de tweede bijeenkomst persoonlijke, schriftelijke feedback met tips en suggesties.

 

Bovendien geven jij en je collega’s onder leiding van Eline feedback op elkaars adviesteksten. Zo leer je om met elkaar te klankborden over de adviezen die je schrijft.

 

Training op maat

Eline maakt de training op maat van jouw organisatie. Dat betekent dat ze kijkt naar de situatie waarin jullie schrijven: wie is eventueel de opdrachtgever, wie zijn de lezers en welke eisen stellen deze lezers aan de adviezen? Daarnaast maakt Eline vooraf een analyse van een representatieve serie adviesteksten om verbeterpunten te bepalen en tot richtlijnen voor de training te komen.

Na afloop van de training Krachtige adviezen schrijven denkt Eline mee op welke manier jullie het geleerde kunnen vasthouden en versterken.

 

Persoonlijke coaching Krachtige adviezen schrijven

Je kunt de training Krachtige adviezen schrijven ook volgen in de vorm van persoonlijke coaching. In dit geval werk je met Eline in 2 of 3 sessies van 2,5 uur aan jouw leerdoelen.

 

bottom of page