top of page

Training Verslagleggen
in de ggz

voor iedereen die in de ggz werkt en rapporteert

In de ggz is verslagleggen vaak vooral cliëntverslagen schrijven – en misschien niet het leukste onderdeel van je werk. Hoe zou het zijn om handvatten te hebben die het schrijven makkelijker maken? In de training Verslagleggen in de ggz van Eline Janssen leer je om in minder tijd krachtige verslagen te schrijven. Helder, overzichtelijk en AVG-proof. En bovendien concreet én kernachtig.

 

Eline heeft voor deze training een samenwerkingsverband met Nicole Baars. Op hun website over verslagleggen in de ggz kun je terecht voor een open training.

Voor wie regelmatig moet verslagleggen

De training Verslagleggen in de ggz is er voor hulpverleners die rapporteren voor collega’s, mensen buiten de ggz en voor zichzelf. Of je nu (gz-)psycholoog, psychiater, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, POH-ggz of jeugdhulpverlener bent.

Opzet van de training

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van in totaal 2 of 3 dagdelen, met een tussenliggende periode van enkele weken. In die periode pas je het geleerde toe.

 

Maximaal aantal deelnemers per groep op locatie: 12.

Maximaal aantal deelnemers per groep online: 8.

 

Resultaat: heldere cliëntverslagen

Na de training Verslagleggen in de ggz schrijf je makkelijker cliëntrapportages die beknopt, scanbaar en makkelijk leesbaar zijn. En die voldoen aan de AVG. Daarnaast schrijf je in minder tijd effectieve e-mails en (verwijs)brieven.

 

Programma

Mogelijke onderwerpen zijn:

  • De AVG: wat betekent deze voor je verslaglegging?

  • Informatieselectie: wat neem je wel en niet op in je verslag? Hoe houd je het beknopt?

  • De opbouw van de rapportage: hoe orden je je informatie lezergericht?

  • Objectief en met respect formuleren.

  • Helder formuleren: hoe stem je je taalgebruik af op de lezer?

  • Een soepele schrijfaanpak: hoe schrijf je verslagen en andere teksten in minder tijd?

  • Effectief tijdbeheer: hoe zorg je dat je eind van de week je dossiers compleet hebt?

Elines aanpak

De training Verslagleggen in de ggz is zeer praktijkgericht. Theorie en korte schrijfoefeningen wisselen elkaar af. Die oefeningen zijn gebaseerd op jullie eigen rapportages. Daarnaast reflecteer je op je eigen verslagen en die van collega’s.

 

Na de eerste bijeenkomst pas je het geleerde toe in de praktijk. Je stuurt een verslag volgens de richtlijnen van de training naar Eline. Daarop ontvang je in de tweede bijeenkomst persoonlijke feedback met tips.

 

Bovendien geven jij en je collega’s onder leiding van Eline feedback op elkaars verslagen. Zo leer je om met elkaar te klankborden wanneer jullie verslagleggen in de ggz.

Training op maat

Eline maakt de training op maat van jouw organisatie. Dat betekent dat ze kijkt naar de typen verslagen en eventueel brieven die jullie schrijven. En naar hoe de verslagen gebruikt worden en welke eisen de lezers hieraan stellen. Daarnaast maakt Eline vooraf een analyse van een representatieve serie verslagen om verbeterpunten te bepalen en tot richtlijnen voor de training te komen.

Na afloop van de training Verslagleggen in de ggz denkt Eline mee op welke manier je het geleerde kunt vasthouden en versterken.

 

Persoonlijke coaching Verslagleggen in de ggz

Liever een-op-eenbegeleiding bij verslagleggen in de ggz? Dan kun je met persoonlijke coaching in een paar sessies van 2 uur aan jouw leerdoelen werken.

 

bottom of page