top of page

Training Verslagleggen
in de ggz

voor iedereen die in social work werkt en rapporteert

In social work is verslagleggen een belangrijk onderdeel van het dagelijks werk. Misschien niet het leukste onderdeel. Hoe zou het zijn om handvatten te hebben die het schrijven makkelijker maken? In de training Verslagleggen in social work van Eline Janssen leer je om in minder tijd krachtige rapportages te schrijven. Helder, overzichtelijk en AVG-proof. Maar ook concreet én kernachtig.

Voor wie regelmatig moet verslagleggen in social work

Deze training is voor iedereen binnen social work die rapporteert. Denk daarbij aan maatschappelijk werkers, schuldhulpverleners, ouderenwerkers en sociaal raadslieden.

Opzet van de training

De training Verslagleggen in social work bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 of 3 dagdelen. Tussen deze bijeenkomsten ligt een periode van enkele weken. In die periode pas je het geleerde toe.

 

Maximaal aantal deelnemers per groep op locatie: 12.

Maximaal aantal deelnemers per groep online: 8.

 

Resultaat: bondige, heldere cliëntverslagen

Na de training Verslagleggen in social work schrijf je cliëntrapportages die beknopt, scanbaar en makkelijk leesbaar zijn. En die voldoen aan de AVG. Daarnaast kost het schrijven van verslagen, e-mails en (verwijs)brieven je minder tijd

 

Programma

Mogelijke onderwerpen tijdens de training Verslagleggen in social work zijn:

  • De AVG: wat betekent deze voor je verslaglegging?

  • Informatieselectie: hoe houd je het beknopt? Wat neem je wel en niet op in je verslag?

  • De opbouw van de rapportage: hoe orden je je informatie lezergericht?

  • Objectief en met respect formuleren.

  • Helder formuleren: hoe stem je je taalgebruik af op de lezer?

  • Een soepele schrijfaanpak: hoe schrijf je verslagen en andere teksten in minder tijd?

Elines aanpak

De training Verslagleggen in social work is zeer praktijkgericht. Theorie en korte schrijfoefeningen wisselen elkaar af. Die oefeningen zijn gebaseerd op jullie eigen rapportages. Daarnaast reflecteer je op je eigen verslagen en die van collega’s.

 

Na de eerste bijeenkomst pas je het geleerde toe in de praktijk. Je stuurt een verslag volgens de richtlijnen van de training naar Eline. Daarop ontvang je in de tweede bijeenkomst persoonlijke feedback met tips.

 

Bovendien geven jij en je collega’s onder leiding van Eline feedback op elkaars teksten. Zo leer je om met elkaar te klankborden over verslaglegging.

 

Training op maat

Eline maakt de training Verslagleggen in social work op maat van jouw organisatie. Dat betekent dat ze kijkt naar de typen verslagen die jullie schrijven en naar het publiek van deze teksten. Hoe worden de verslagen gebruikt en welke eisen stellen de lezers hieraan? Daarnaast maakt Eline vooraf een analyse van een representatieve serie verslagen om verbeterpunten te bepalen en tot richtlijnen voor de training te komen.

Na afloop van de training Verslagleggen in social work denkt Eline mee op welke manier jullie het geleerde kunnen vasthouden en versterken.

 

Persoonlijke coaching Verslagleggen in social work

Je kunt de training ook volgen in de vorm van persoonlijke coaching. In dit geval werk je met Eline in een paar sessies van 2 uur aan jouw leerdoelen.

 

bottom of page